Drukuj
kod qr

Bezpłatne szkolenie zawodowe(certyfikat)+ płatny staż z możliwością zatrudnienia

Rybnik 18/04/2017

Praktyki - staże

1900zł http://rybniklokalnie.pl/2587

Zapraszamy KOBIETY do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach oraz odbycia 3- miesięcznego stażu organizowanego w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST W 100% DOFINANSOWANY DLA UCZESTNIKA W szczególności zapraszamy kobiety powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka oraz kobiety niepełnosprawne! Oferujemy: • szkolenie z księgowości (100h / 783,20 zł.) • szkolenie z programu księgowego (SAGE SYMFONIA 2.0 Finanse i Księgowość - 30 h/156,60zł) • 3-miesięczny opłacony staż (ponad 1900 zł./miesięcznie) • indywidualne spotkanie z doradcą zawodowym. Zapewniamy: stypendium szkoleniowe, płatne staże poczęstunek konferencyjny, wyżywienie na szkoleniach, materiały dydaktyczne, sale wykładowe dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, doradztwo, staże. opiekuna stażu w miejscu pracy badania lekarskie ubezpieczenie NNW W projekcie mogą wziąć udział kobiety spełniające łącznie poniższe kryteria: • powyżej 30 roku życia (wiek wymagany na dzień przystąpienia do projektu), • niepracujące (bezrobotne lub bierne zawodowo), • zamieszkałe na terenie woj. śląskiego, •posiadające co najmniej wykształcenie ponadgimnazjalne Projekt pt.: „ Wsparcie kobiet powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia z woj. śląskiego w procesie aktywizacji zawodowej” skierowany do KOBIET zamierzających podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!! Dokumenty rekrutacyjne i regulamin uczestnictwa w projekcie do pobrania na stronie www.cdisz.pl lub w biurze projektu: Centrum Diagnostyki i Szkoleń sp. z o.o. ul. Główna 21 , 42-620 Nakło Śląskie tel. 884 97 57 57 e-mail biuro@cdisz.pl
Pełna treść ogłoszenia dostępna w serwisie RybnikLokalnie.pl

Izabela Szczygioł
884 975 757